Kelebek Chat, Kelebek Sohbet Odalari KelebekChat.Gen.Tr

YTB Hırvatistan’daki soydaşlarımızın tarihini gün yüzünü çıkardı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle hazırlanan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hırvatistan’a yerleşmiş Türk topluluğunun günümüze kadarki tarihsel sürecine dikkat çeken “Hırvatistan’daki Türkler” kitabı okuyucuyla buluştu. 

Hırvatistan’daki Türk topluluğu 2011 yılında gerçekleştirilen son resmi nüfus sayımında 367 kişi olarak kayıtlara geçti. Hırvatistan Anayasa’sında ise Türk topluluğu resmi azınlık olarak tanınıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu kapsamda geçmiş dönemlere ait tarihi belgeler, kaynaklarda yer alan bilgiler ve günümüzde ülkede yaşamakta olan soydaşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde akademik bir eser hazırlanmasına destek sağladı. Hırvatistan’da bulunan Göç ve Etnik Araştırmalar Merkezi bünyesinde, Hırvat akademisyenler Filip Şkilyan ve Vlatka Dugaçki tarafından kaleme alınan “Hırvatistan’daki Türkler” kitabı Osmanlı İmparatorluğu döneminde ülkeye yerleşmiş Türklerin geçmişten günümüze içinde bulundukları koşulları ortaya koyuyor.

Kitabın hazırlanma sürecinde saha araştırmaları, röportajlar ve arşiv kaynaklarından elde edilen içerikler kullanıldı. Hırvatça dilinde hazırlanmış ve 2021 yılı içerisinde tamamlanmış olan kitap, 2022 yılının ilk yarısında çevirmen Kayhan Gül tarafından Türkçe’ye çevrildi. “Hırvatistan’daki Türkler” kitabından 300 adet basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 

Exit mobile version